Onderzoek naar homeopathie: stand van zaken

Een van de belangrijkste publicaties op het gebied van homeopathie in 2016 is een degelijk en uitgebreid rapport van WissHom. Het rapport geeft een systematisch overzicht van de stand van zaken. Wat is inmiddels vastgesteld en wat nog niet? Welk vervolgonderzoek is nodig? Het overzicht is geordend naar:

  • fundamenteel onderzoek naar de werkzaamheid van de onderliggende principes;
  • observationeel onderzoek waarin de effectiviteit in de dagelijkse praktijk wordt nagegaan;
  • experimenteel klinisch onderzoek (gerandomiseerd en gecontroleerd) en meta-analyses;
  • rapporten van overheden.

De VHAN heeft ervoor gezorgd dat er een Nederlandse vertaling is gemaakt van het volledige rapport. Ook een Engelse vertaling is beschikbaar. Klik op een van de links hieronder om het rapport in pdf te downloaden:

  • In het Nederlands: Chr. Doppler (red) 2016, De actuele stand van het onderzoek in de homeopathie, Köthen, Wissenschaftliche Gesellschaft für Homöopathie e. V. (WissHom) Download Pdf
  • In het Engels: Chr. Doppler (red) 2016, The Current State of Homeopathic Research, Köthen, Wissenschaftliche Gesellschaft für Homöopathie e. V. (WissHom) Download Pdf
  • In het Duits: Chr. Doppler (red) 2016, Der aktuelle Stand der Forschung zur Homöopathie, Köthen, Wissenschaftliche Gesellschaft für Homöopathie e. V. (WissHom) Download Pdfwisshom-rapport

Het adres van de website van WissHom is: www.wisshom.de.

Nieuwe studie: afname van klachten van langdurig zieken na homeopathische behandeling

In totaal 198 patiënten met een breed scala aan klachten werden gevolgd met behulp van de MYMOP2 (Measure Yourself Medical Outcome Profile*). Zij hadden één tot vijf consulten met een homeopathisch artsen. De meeste patiënten leden aan gezwellen (16,7%), psychologisch (13,9%) en urogenitaal klachten (12.3%). Twee derde van de deelnemers leed hier tenminste één jaar aan. De drie symptomen waar de patiënten het meest last van hadden waren pijn, psychische symptomen en vermoeidheid. De profielscores na het laatste consult waren significant beter dan na het eerste consult. Voor patiënten die alle vijf consulten hadden gehad, was de verbetering het duidelijkst.
De auteurs concluderen dat deze resultaten laten zien dat symptomen en welzijn van patiënten met langdurige aandoeningen onder homeopathische zorg vaak verbeteren. Het onderzoek sluit aan bij een groeiende hoeveelheid van observationele data die dit eerder demonstreerden.

* Dit profiel wordt gebruikt als een instrument om clinici te helpen bij het vaststellen van de doelen van de behandeling in een breed scala van diagnoses en andere klachten in de gangbare klinische praktijk in het Bristol Homeopathic Hospital.

Elizabeth Thompson, Petter Viksveen and Susan Barrona (2016), A patient reported outcome measure in homeopathic clinical practice for long-term conditions. Homeopathy, nov 2016, Vol 105:4, 309-317

Lees het volledige artikel via deze link: http://www.homeopathyjournal.net/article/S1475-4916(16)30020-0/pdf

Effect van Arnica op gen-expressie in menselijke cellen aangetoond

arnica-flesje-en-bloemArnica Montana is een veel gebruikte remedie in complementaire geneeskunde, vooral vanwege de wondhelende eigenschappen. Hoewel klinisch is aangetoond bij verschillende doses dat A. Montana de genezing van wonden bevorderd, is nog niet opgehelderd welke moleculaire mechanismen zich daarbij afspelen. Italiaanse onderzoekers hebben nu aangetoond dat Arnica de expressie van genen beïnvloedt. Zij onderzochten welke veranderingen in THP-1 menselijke cellen worden bewerkstelligd door het plantenextract in verschillende potenties. Ze gebruikten daarvoor real-time quantitative PCR analyse van de veranderingen in de expressie van sleutelgenen.

De resultaten lieten zien dat A. montana de expressie van verschillende genen beïnvloedde.  CXC chemokine ligand 1 (CXCL1) vertoonde de meest consistente toename van expressie, terwijl ook CXC chemokine ligand 2 (CXCL2), Interleukin8 (IL8) en BMP2 (bone morphogenetic protein) licht toenamen, hetgeen een positieve invloed suggereert van A. montana op herstel van witte bloedlichaampjes (neutrophil recruitment) en op de vorming van nieuwe bloedvaten (angiogenese).

fx1De auteurs concluderen dat deze explorerende studie nieuwe inzichten verschaft in de cellulaire en moleculaire mechanismen van Arnica als bevorderaar van gezondheid, aangezien sommige van de genen die het beïnvloedt een sleutelpositie hebben in het herstel van weefsel , in het bestrijden van ontsteking en in het transport van organismen naar de plaats waar ze nodig zijn (chemotaxis).

Bron:

Pubmed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/27211321/

Olioso D, et al. Homeopathy. 2016. Arnica montana effects on gene expression in a human macrophage cell line. Evaluation by quantitative Real-Time PCR.  Homeopathy. 2016 May;105(2):131-47. doi: 10.1016/j.homp.2016.02.001. Epub 2016 Mar 14.

Full text at journal site