Samen voor homeopathie

Samen voor homeopathie 7 april in Bunnik

Programma: Start 16:00 uur

Evaluatie van het afgelopen jaar en strategieplannen voor het komende jaar:

 1. Opening: SvH oppakken na corona, stand van zaken, Gio Meijer
 2. Website www.homeopathie.nl – samen voor homeopathie platform: Rene v d Reijden
 3. Evaluatie studiedag 2021: Anita Stam & Helen Hensink

  Pauze met maaltijd

  Werkgroepen:

 4. Wat is er gedaan het afgelopen jaar en waar staan we?
 5. De toekomst plannen: wat is er nodig voor progressie (gezamenlijk bespreken)?
 6. Studiedag november 2022: inhoud bedenken
 7. Rondvraag einde 20:00 uur

Datum: donderdag 7 april 2022
Locatie: Regulierenring 12 B te Bunnik
Tijd: 16-20 uur (met een lichte maaltijd)

Ontstaan en werkwijze

Samen voor Homeopathie is een platform van alle organisaties die de homeopathie een warm hart toedragen. Doel van dit platform is om als één coherent veld de krachten voor homeopathie te bundelen. Nu werken meer dan twintig orgainsaties hierin samen. Twee keer per jaar komen vertegenwoordigers van deze organisaties samen.

In november 2015 is het platform Samen voor Homeopathie (SVH) gestart vanuit de Stichting VHAN.

 

Voor wie

Alle stakeholders die zich met homeopathie bezighouden zijn welkom bij de bijeenkomsten van Samen voor Homeopathie, zoals alle verenigingen van artsen, dierenartsen, therapeuten, diertherapeuten, verloskundigen, opleiders, patiënten en de redacties van homeopathische tijdschriften, farmaceuten, apothekers et cetera.

Doelen

 • Gebruik van een gezamenlijke definitie van homeopathie, met respect voor de verschillende stromingen, als basis voor de communicatie over homeopathie.
 • Bundeling van voorlichting aan beleidsmakers en grote publiek.
 • Politieke erkenning van beroepsprofielen.
 • Ontwerp onderwijscurriculum op universitair en HBO-niveau.
 • Verbetering van vergoedingen door zorgverzekeraars aan patiënten.

 

 

Samenwerkende organisaties

*  Academie Hippocrates  *  AVIG (Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde)  *  AVKH (Academie voor klassieke homeopathie)  *  BKHD (Beroepsvereniging Klassiek Homeopaten voor Dieren) *  Hahnemann Instituut Nederland  *  Health benefits  *  Hogeschool voor Natuurgeneeskunde en Klassieke Homeopathie  *  Homeopathie Academie Nederland  *  Homeopathie Stichting  *  HVNA (Hogeschool voor natuurgeneeswijze en klassieke homeopathie)  *  KVHN (Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland)  *  Natuurgeneeeskunde-NWP  *  NEHOMA (Nederlandse Associatie van Fabrikanten en Importeurs van Homeopathische, Antroposofische en Fytotherapeutische geneesmiddelen)  *  NOKH (Nederlandse organisatie van klassieke homeopaten)  *  NVKH (Nederlandse vereniging van Klassieke homeopaten)  *  Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie  *  Platform Integrale Gezondheidszorg  *  School voor Homeopathie  *  SCwD (Studiegroep Complementair werkende Dierenartsen van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde)  *  Tijdschrift SSC  *  SHC (Stichting Homeopathisch Centrum)  *  Stichting VHAN  *  VHCN (Veterinair Homeopathie College Nederland)  *  VV&H (Vereniging Verloskunde & Homeopathie)

 

Share This