Onderwijs in homeopathie

Moeten (huis-)artsen iets weten over homeopathie?

Bijna driekwart van de bevolking vindt het nodig dat hij/zij met de huisarts kan overleggen over een eventueel bezoek aan de complementair behandelaar. Tweederde vindt het tevens van belang dat de huisarts erachter staat als men een complementair behandelaar bezoekt. Een meerderheid van de patiënten verwacht van hun huisarts en specialist dat hij iets van complementaire behandelwijzen afweet en vragen op dat gebied kan beantwoorden.

De meeste huisartsen vinden dan ook dat zij een taak hebben in het adviseren van patiënten over complementaire behandelwijzen: driekwart van hen vindt dat de huisarts iets van de belangrijkste complementaire behandelwijzen moet afweten en dat de patiënt met vragen daarover bij de huisarts terecht moet kunnen.

[Van Dijk PA, Spee EMW, Van Rijswijk E, Gorgels W (2008) Onderwijs over complementaire behandelwijzen in de medische opleiding. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 27:191-202]

Onderwijs aan (huis-)artsen in opleiding

Wanneer men van mening is dat de (huis)arts de patiënt moet kunnen adviseren over complementaire behandelwijzen, is de logische consequentie dat hieraan aandacht moet worden besteed in het medisch onderwijs.

Op zeven van de acht Nederlandse medische faculteiten wordt onderwijs gegeven over complementaire geneeswijzen (CAM), op zes hiervan ook over homeopathie. Onderwijs over/in homeopathie wordt in een enkele universiteit als apart vak gepresenteerd, in de andere universiteiten is dit onderwijs ingebed binnen het raamwerk van complementaire geneeswijzen.

Ondersteunen van het onderwijs

Stichting VHAN bevordert het onderwijs in de homeopathie aan de universiteiten door presentaties over homeopathie aan te bieden aan artsen, co-assistenten en medische studenten, al dan niet binnen het kader van onderwijs in complementaire geneeswijzen. Deze presentaties gaan in op de filosofie achter homeopathie, op de praktijk en de wetenschappelijke stand van zaken.

Bent u geïnteresseerd in zo’n presentatie, dan kunt u contact opnemen met de Stichting VHAN.

Share This