Wat de Stichting VHAN doet

De Stichting VHAN werd opgericht op 9 april 2013 met als doel:

  • het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in de homeopathische geneeskunde;
  • het bevorderen van onderwijs in de homeopathische geneeskunde op universitair niveau;
  • het in stand houden van de homeopathische bibliotheek.

De stichting organiseert conferenties en stimuleert samenwerking van organisaties die betrokken zijn bij de homeopathische geneeskunde. Zo zijn we in november 2015 gestart met ‘Samen voor Homeopathie’. Graag willen we in Nederland een netwerk creëren van mensen en instanties die zich bezighouden met homeopathie. Schouder aan schouder willen we een stevig netwerk bouwen, om te bevorderen dat deze veilige, niet invasieve en duurzame geneeswijze de aandacht krijgt die het verdient en voor ieder beschikbaar komt.

Wij hopen op voldoende donaties en financiële middelen, zodat wij borg kunnen blijven staan voor het stimuleren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek en zodat we de bibliotheek aan de Universiteit van Utrecht in stand kunnen houden.

Share This