Organisaties die zich bezig houden met homeopathie

Organisaties op het gebied van onderwijs en Wetenschap

logo hriHomeopathy Research Institute
Internationale onafhankelijk instituut dat gericht is op wetenschappelijk onderzoek in de homeopathie.
logo homeopathie stichtingDe Homeopathie Stichting verzorgt homeopathisch onderwijs op universitair niveau voor artsen, tandartsen, dierenartsen en medisch studenten.
 logo iocobIOCOB: Stichting ter bevordering van innovatief onderzoek en onderwijs op het gebied van complementaire behandelwijzen
logo nikimNIKIM: Nederlands Kennis Instituut voor Integrative Medicine (niet meer actief, maar het archief is nog online te lezen).
logo zon-mwZonMw: Organisatie ter verbetering van preventie, zorg en gezondheid

 

Artsenorganisaties integrale/complementaire behandelwijzen

 

logo AVIGAVIG Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde.
Nederlandse vereniging voor artsen, tandartsen, huisartsen en specialisten die zich verdiept hebben in vakrichtingen als voor homeopathische geneeskunde, natuurgeneeskunde, biofysische geneeskunde en neuraal- en regulatietherapie. Alle artsen die lid zijn van de AVIG zijn regulier opgeleid, BIG-geregistreerd en een deel van hen is (ook) medisch specialist.
logo naavNAAV Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging
De NAAV verenigt acupunctuur met de gangbare geneeskunde.
Anders gezegd: de NAAV combineert oude en nieuwe inzichten en levert op die manier een aanvulling op de moderne behandelmethoden en de reguliere zorg. De leden zijn artsen en tandartsen die een jarenlange universitaire studie geneeskunde én een specialistische acupunctuurstudie hebben afgerond.Deze website geeft informatie over acupunctuur en over de behandelingen die mogelijk zijn.
 logo nvaaNVAA Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen.
Vereniging van artsen die zich na hun universitaire studie geneeskunde verder hebben verdiept in de antroposofische geneeskunde. Deze website geeft informatie over antroposofische geneeskunde, over de achtergronden ervan en over de behandelingen die mogelijk zijn.
logo neuraal- en regulatietherapieNVNR Nederlandse Vereniging voor Neuraal-/Regulatietherapie
Vakgroep van de AVIG van artsen en tandartsen die zich na hun universitaire studie geneeskunde verder hebben verdiept in de Neuraaltherapie en Regulatietherapie. Deze website geeft informatie over deze therapie, over de achtergronden ervan, over de behandelingen die mogelijk zijn en over opleidingen.
logo knmgKNMG Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, beroepsvereniging van artsen.Veel complementair werkende artsen zijn lid van de KNMG. Op deze website is o.m. informatie te vinden over de richtlijnen van de KNMG voor artsen die ook “niet-reguliere” behandelwijzen toepassen.
logo echECH European Committee for Homeopathy – Europese vereniging van artsen die gespecialiseerd zijn in homeopathie. De website heeft ingangen voor artsen, onderzoekers, patiënten, pers en beleidsmakers en biedt o.m. rapporten, verslagen, video’s, best practices en een uitgebreid overzicht van relevante wetenschappelijke databases.
logo lhmiLMHI International Homeopathic Medical League – wereldorganisatie van artsen die gespecialiseerd zijn in homeopathie. Op de website staat voornamelijk informatie voor homeopathische artsen.
 logo holistische dierenartsenHomeopathische dierenartsen Homeopathische dierenartsen in de Studiegroep Complementair werkende Dierenartsen van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde. Op de website staat informatie over de behandeling van dieren en een overzicht van (o.a.) homeopathisch werkende dierenartsen in Nederland.

Nederlandse organisaties van overige homeopathische zorgverleners

logo vv&hVV&H: Vereniging Verloskunde en Homeopathie – streeft naar integratie van homeopathie in de verloskunde.De website biedt informatie over toepassing en over de post-hbo-opleiding.
logo nvkhNVKH: Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten –vereniging van professionele homeopaten; deze hoeven geen arts te zijn. Op de website o.a. informatie voor patiënten (behandelwijze, indicaties), verwijzingen naar wetenschappelijke publicaties en informatie over opleidingen.
logo hzgHZG: Homeopaten zonder grenzen – een internationale organisatie die, in samenwerking met de lokale gezondheidszorg en autoriteiten, hulpverleners in de gezondheidszorg opleidt in de homeopathische geneeswijze. Op de website staat o.a. informatie over lopende projecten.

 

Patiëntenverenigingen

logo patientenfederatieNPCF: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie – federatie van dertig (koepels van) patiënten- en consumenten-organisaties die zich inzet voor betere, veilige en betaalbare zorg.
logo kvhnKVHN: Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland -onafhankelijke consumentenbelangenorganisatie die zich inspant om de homeopathie een volwaardig onderdeel te laten zijn van het huidige gezondheidsstelsel.
logo platform-igPlatform Integrale Gezondheidszorg: belangenorganisatie voor mensen die willen dat bewezen werkzame complementaire zorg gelijkwaardig wordt behandeld. Het platform geeft informatie via Wijzer Naar Gezondheid (website en tijdschrift).
logo efhpaEFHPA: European Federation of Homeopathic Patients Associations – federatie van Europese verenigingen van homeopathie-gebruikers/aanhangers
logo voor vrije keuzeVoor Vrije Keuze
Organisatie die opkomt voor het belang van de homeopathiegebruikers in Nederland; streeft naar vrijheid in de keuze van reguliere en natuurlijke geneesmiddelen in Nederland.
logo bhaBHA: British Homeopathic Association – Britse consumentenbelangenorganisatie die zich inspant om de homeopathie een volwaardig onderdeel te laten zijn van het huidige gezondheidsstelsel.

 

Instellingen met integrale zorg

logo huis vol compassieHuis vol Compassie
Instelling voor medisch specialistische zorg binnen de kinder- en jeugd GGZ, gebaseerd op integrale psychiatrie
logo lentisCentrum Integrale Psychiatrie (Lentis)
Gespecialiseerde GGZ afdeling die innovatieve zorg biedt met een breed perspectief op gezondheid en zowel een regulier als complementair behandelaanbod.

 

Fabrikanten en Apotheken

logo neprofarmNeprofarm
De brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van zelfzorgproducten
logo vsmVSM
Fabrikant van homeopathische geneesmiddelen
logo hahnemann apotheekHahnemann Apotheek
Apotheek voor alle homeopathische geneesmiddelen

 

Bronnen met meer informatie over homeopathie


Op de website Homeopathie.nl vindt u nog veel meer informatie over hoe homeopathie werkt, wat consulten en behandelingen inhouden, hoe de homeopathische geneesmiddelen worden gemaakt, enzovoorts. Ook wordt er uitgebreid ingegaan op het bewijs dat bestaat voor de werkzaamheid van homeopathie. Deze website is een initiatief van de Stichting VHAN, in samenwerking met de vakgroep homeopathie van de AVIG (artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde).

Share This