Steun de homeopathie! Elk bedrag is welkom!

Steun ons, het is echt de moeite waard!

Wanneer u Stichting VHAN wilt steunen, steunt u een goed doel!

Help ons nieuw onderzoek mogelijk te maken of een kick-start te geven.
U kunt de Stichting VHAN op meerdere manieren steunen. Elk bedrag is welkom, hoe klein ook.
Uiteraard komen alle donaties en schenkingen volledig ten goede aan de doelstellingen van de stichting.

Ja, ik wil de Stichting VHAN steunen om de homeopathie te helpen!

Wanneer u vaste donateur wilt worden, vermeld dan bij uw betaling ‘Vaste donateur’.

Vul uw gegevens in,

kies een bedrag en betaal met iDeal.

ANBI_FC_blauwFiscaal aftrekbaar

Stichting VHAN is ANBI-erkend, dus particulieren en bedrijven kunnen donaties fiscaal aftrekken.

Vaste donateur worden

Als vaste donateur maakt u met door u zelf gekozen intervallen een bedrag naar keuze over. Vaste donateurs krijgen korting op het evenement dat de Stichting VHAN jaarlijks organiseert. Vermeld bij uw betaling ‘Vaste donateur’.

Periodieke schenking

Wanneer u vastlegt dat u gedurende minimaal 5 jaar* periodiek een bedrag aan de Stichting VHAN schenkt, dan mag u de gift geheel van de belasting aftrekken, zonder ‘drempel’. Vastleggen kan eenvoudig in een overeenkomst met de Stichting VHAN. Download daartoe dit formulier, vul het in en stuur het naar de penningmeester. Wie periodiek schenkt aan de Stichting VHAN krijgt als donateur korting op evenementen die de Stichting VHAN organiseert.
* Het is in bepaalde omstandigheden mogelijk dit contract tussentijds op te zeggen of te wijzigen.

Nalaten

In uw testament kunt u bepalen om een deel van uw erfenis aan de Stichting VHAN na te laten. Over een schenking uit een nalatenschap betaalt de stichting als ontvanger geen belasting!

Eenmalige gift

Ook eenmalige giften zijn natuurlijk welkom! U kunt die doneren op het bankrekeningnummer van de Stichting VHAN: NL69 TRIO 0197 8700 66, t.a.v. Stichting VHAN, onder vermelding van ‘donatie’.

Verwerking persoonsgegevens

De verstrekte gegevens worden opgenomen in onze administratie, zodat wij onze donateurs en giftgevers op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten. Deze gegevens worden nooit aan derden beschikbaar gesteld, anders dan in het kader van onze eigen informatieverstrekking (dus bijvoorbeeld aan een drukkerij voor onze eigen verzendingen). Voor vragen kan er contact opgenomen worden met de secretaris van Stichting VHAN.

Over de Stichting VHAN

De Stichting VHAN is voortgekomen uit de Vereniging van Homeopathische Artsen Nederland die in 1898 werd opgericht. De vereniging had als doel het bevorderen van de homeopathische geneeskunde en de wetenschappelijke ontwikkeling daarvan alsmede het behartigen van de maatschappelijke belangen van haar leden. Deze doelen zijn deels overgenomen door de AVIG, de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde, die zich ten doel stelt de integrale geneeskunde – waarvan de homeopathische geneeskunde een onderdeel vormt – te bevorderen en de maatschappelijke belangen van haar leden te behartigen.

De Stichting VHAN, die op 9 april 2013 werd opgericht, richt zich specifiek op de homeopathische geneeskunde en heeft als doel:

  • het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in de homeopathische geneeskunde
  • het bevorderen van onderwijs in de homeopathische geneeskunde op universitair niveau
  • het in stand houden van de homeopathische bibliotheek.

Middelen

De Stichting VHAN beschikt over de volgende middelen:

  • het kapitaal van het bij de omzetting verkregen vermogen van de vereniging Artsenvereniging voor Homeopathie Nederland;
  • giften, bijdragen, subsidies, en al hetgeen de stichting dankzij erfstellingen of legaat verkrijgt;
  • opbrengsten uit al dan niet door de stichting gevoerde acties;
  • alle andere wettige baten.

 

Download de folderDownload de folder

Share This