Het Similia-principe

Het Similia-principe luidt: men geneze het gelijkende door het gelijkende, oftewel ‘Similia similibus curentur’.
Dit is een van de principes waarop de homeopatische geneeskunde is gebaseerd. Ook binnen de reguliere farmacologie is het similia-principe wel terug te vinden, zoals in de begrippen ‘hormesis’, de zogenaamde paradoxale reacties op geneesmiddelen en het rebound effect. Een mooi voorbeeld hiervan is de werking van methylfenidaat, een wekamine dat bij de meeste mensen onrust opwekt, maar bij mensen met ADHD juist rustgevend werkt.
Toepassing van dit principe is eveneens te vinden in de werkwijze bij immunisatie en bij allergiebehandeling.

Ook in het dagelijks leven kennen we voorbeelden van het similia-principe: koffie maakt je – kortdurend – wakker en helder, maar na enige tijd later wordt je juist slaperiger en is er een nieuwe koffiepauze nodig. De homeopathische geneeskunde laat zien, dat bij inslaapproblemen met heldere, wakkere gedachten, homeopathisch ‘Coffea’ kan helpen om in te slapen.
Bij het snijden van een ui kun je brandende, tranende ogen krijgen. Bij allergie met tranende brandende ogen kan het homeopathische middel gemaakt van de ui, Allium cepa, verlichting geven.

Homeopathie in het kort


Op de website Homeopathie.nl vindt u nog veel meer informatie over hoe homeopathie werkt, wat consulten en behandelingen inhouden, hoe de homeopathische geneesmiddelen worden gemaakt, enzovoorts. Ook wordt er uitgebreid ingegaan op het bewijs dat bestaat voor de werkzaamheid van homeopathie. Deze website is een initiatief van de Stichting VHAN, in samenwerking met de vakgroep homeopathie van de AVIG (artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde).

Share This