Wetenschappelijke bronnen

Empirisch bewijs

Er zijn meer dan 1.000 publicaties van fundamenteel onderzoek waaronder een aanzienlijk aantal kwalitatief hoogwaardige studies, die empirisch bewijs vinden voor een specifieke werkzaamheid ook van hoogverdunde, gepotentieerde geneesmiddelen. In 2010 identificeerde een systematisch overzichtsartikel van Endler et al.* over de vraag van de reproduceerbaarheid van effecten in het onderzoek van gepotentieerde preparaten, 24 experimentele modellen (30 initiële studies). Deze werden bij elkaar in 77 studies herhaald, in hetzelfde laboratorium of elders. Voor deze 24 modellen kwamen in herhalingsproeven voor 22 modellen (53 studies) vergelijkbare resultaten naar voren, voor 6 modellen (8 studies) afwijkende resultaten en voor 15 modellen (16 studies) geen effecten. Onafhankelijke reproducties lieten voor 7 modellen significante resultaten zien.

Een goed overzicht is te vinden in het hoofdstuk over fundamenteel onderzoek in het WissHom-rapport**.

* Endler P, Thieves K, Reich C, et al. Repetitions of fundamental research models for homeopathically prepared dilutions beyond 10-23: a bibliometric study. Homeopathy. 2010;99(1):25-36. doi:10.1016/j.homp.2009.11.008.

** Christine Doppler (red), De actuele stand van het onderzoek in de homeopathie.  Wissenschaftliche Gesellschaft für Homöopathie e. V. (WissHom), Köthen, 2016 [Vertaald naar het Nederlands door Stichting VHAN, Ton Nicolai, Christien Klein en Lex Rutten, november 2016]. Download het rapport als pdf.

Uitgelicht

“Patiënten van huisartsen die tevens complementaire geneeswijzen toepassen, gebruiken minder medicijnen, in vergelijking met andere huisartsen.” Onder complementair verstaat het onderzoek: antroposofische huisartsen en huisartsen die homeopathie en/of acupunctuur gebruiken.

BRON: Baars EW, Kooreman P. A 6-year comparative economic evaluation of healthcare costs and mortality rates of Dutch patients from conventional and CAM GPs. BMJ Open 2014;4:e005332, doi:10.1136/

Medische databases / catalogi

In Nederland: de Homeopathische bibliotheek, opgenomen in de bibliotheek van de Universiteit van Utrecht.
 logo echDe website van de European Committee for Homeopathy biedt een uitgebreid overzicht met links van databases met wetenschappelijke informatie over alternatieve en complementaire behandelwijzen.
logo pubmedIn PubMed zijn > 6900 artikelen opgenomen waarin “homeopath*” voorkomt.
Er is tevens een subset van de Medline database, waarin alleen de artikelen zijn opgenomen die betrekking hebben op complementaire en alternatieve behandelwijzen: CAM on PubMed.
logo hombrexDe Homeopathy Basic Research Experiments (‘HomBRex’) Database is een database met resultaten van fundamenteel onderzoek in homeopathie. Hij bevat informatie over experimenten “on biological systems in-vivo and in-vitro, in healthy or diseased states, ranging from the intact organism to the subcellular level, with measures of effect ranging from viability to molecular processes; and research on physico-chemical effects of serially agitated homeopathic preparations. It contains over 1,500 experiments in more than 1,000 original articles.”
logo nat. center of homeopathyDe online bibliotheek en bibliografie van het National Center for Homeopathy biedt artikelen over onderzoek naar homeopathie en verwante gebieden.
logo cochraneCochrane Reviews zijn systematische besprekingen van onderzoek op het gebied van gezondheidszorg en gezondheidspolitiek, internationaal erkend volgens de hoogste normen voor evidence-based gezondheidszorg. De reviews worden online gepubliceerd in de Cochrane Library.
De Cochrane Collaboration is een internationale inzet om een “evidence base” te ontwikkelen voor een brede variëteit van medische behandelingen, zowel biomedisch (conventioneel) als complementair/alternatief (CAM). De elektronische bibliotheek biedt een verzameling van meer dan 4000 gerandomiseerde onderzoeken.

Tijdschriften

logo TIGTIG
In het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde (TIG) staan de wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van integrale geneeskunde centraal. Het beoogt een podium te zijn voor wetenschappers, behandelaren en andere geïnteresseerden. Het is een kwartaaltijdschrift.
logo interhomeopathyInterhomeopathy
Een open-access internationaal maandelijks verschijnend tijdschrift, met het oogmerk de uitwisseling van ideeën, behandelwijzen, cases en theoretische beschouwingen te stimuleren.
Homeopathy is een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met als doel het verbeteren van het begrip en de klinische praktijk van de homeopathische geneeskunde.
int journal of high dilution researchInternational Journal of High Dilution Research, een gratis open-access electronisch wetenschappelijk tijdschrift gespecialiseerd in het multidisciplinaire onderzoeksveld van Hoge Verdunningen.
homeopathy today magazineHomeopathy Today Magazine is een kwartaaltijdschrift voor homeopaten, met o.m. casuïstiek, boek besprekingen, recent onderzoek en relevante wetgeving.
 Simillimum is een peer-reviewed tijdschrift over homeopathie voor en door homeopaten. Het verschijnt eenmaal per jaar.

Bronnen met meer informatie over homeopathie


Op de website Homeopathie.nl vindt u nog veel meer informatie over hoe homeopathie werkt, wat consulten en behandelingen inhouden, hoe de homeopathische geneesmiddelen worden gemaakt, enzovoorts. Ook wordt er uitgebreid ingegaan op het bewijs dat bestaat voor de werkzaamheid van homeopathie. Deze website is een initiatief van de Stichting VHAN, in samenwerking met de vakgroep homeopathie van de AVIG (artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde).

Share This