Individuele sensitiviteit

Individuen verschillen in de mate waarin ze gevoelig zijn voor stoffen.
Geneesmiddelen in lage concentraties, zoals homeopatische hoog-gepotentieerde middelen, hebben niet zonder meer een therapeutisch effect bij elke patiënt; zulke lage doses zullen alleen effect bewerkstelligen bij patiënten die sensitief zijn voor een bepaalde stof.
Deze specifieke gevoeligheid van een individu voor een bepaald geneesmiddel is in de farmacologie bekend als idiosyncrasie.
Homeopathie is gebaseerd op het similia-principe. Homeopathie streeft naar het behandelen van het gehele symptomencomplex van de patiënt, waarvan de ziekte en de individuele gevoeligheidskenmerken deel uitmaken. Er wordt een geneesmiddel gezocht dat de capaciteit heeft om in een gezond persoon een vergelijkbaar geheel van symptomen op te wekken.

Homeopathie in het kort


Op de website Homeopathie.nl vindt u nog veel meer informatie over hoe homeopathie werkt, wat consulten en behandelingen inhouden, hoe de homeopathische geneesmiddelen worden gemaakt, enzovoorts. Ook wordt er uitgebreid ingegaan op het bewijs dat bestaat voor de werkzaamheid van homeopathie. Deze website is een initiatief van de Stichting VHAN, in samenwerking met de vakgroep homeopathie van de AVIG (artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde).

Share This