Financiering van onderzoek

De Stichting VHAN ondersteunt onderzoeksprojecten op het gebied van de homeopathie en kan daaraan een financiële bijdrage leveren. Wanneer u van plan bent een onderzoeksproject te ondernemen, kunt u bij de Stichting VHAN een verzoek om projectfinanciering indienen. De voorwaarden waaraan uw aanvraag moet voldoen en het formulier dat u voor uw aanvraag dient te gebruiken vindt u hieronder.

Eerder ondersteunde de Stichting VHAN onderzoek van de groep Christien Klein-Laansma. Validatie van symptoom-geneesmiddel-combinaties in een homeopathische vragenlijsten algoritme voor individuele behandeling van vrouwen met premenstruele stoornissen met behulp van Bayesiaanse statistiek.” Het onderzoek wordt uitgevoerd door Christien Klein-Laansma in samenwerking met Lex Rutten en Jean Pierre Jansen.

Reglement voor financiering

Alle onderzoeksvoorstellen voor wetenschappelijk onderzoek waarvoor bij de Stichting VHAN een aanvraag voor financiering is ingediend, worden door de Wetenschapscommissie op basis van het vastgestelde reglement beoordeeld en getoetst aan de hierin vastgestelde criteria.

Klik hier om het reglement te openen.

 

 

Criteria voor financiering van onderzoeksprojecten

De Stichting VHAN kan een financiële bijdrage leveren aan onderzoeksprojecten die voldoen aan een of meer van de volgende criteria:

  1. bevordering van de ontwikkeling van de homeopathie;
  2. bijdrage aan beter begrip voor de homeopathie;
  3. bijdrage aan de maatschappelijke relevantie van de homeopathie.

Wanneer u van plan bent een onderzoek uit te voeren dat hieraan voldoet, kunt u bij de Stichting VHAN een verzoek om projectfinanciering indienen.

Het aanvraagformulier dat u voor uw aanvraag dient te gebruiken vindt u hier.

Share This