Wat is homeopatische geneeskunde?

Vanuit de homeopathische visie wordt ziekte gezien als een verstoring van het natuurlijke evenwicht. Het zelfherstellend vermogen dat ieder levend organisme bezit, kan gestimuleerd worden door de juiste prikkel of informatie, waardoor de balans hersteld en de ziekte overwonnen kan worden. Die prikkel of informatie wordt geleverd door het homeopathische geneesmiddel dat zo goed mogelijk dient te passen bij de fysieke en psychische kenmerken van de betreffende patiënt.
De keuze van de homeopathische geneesmiddelen is gebaseerd op het similia-principe en op de individueel verschillende gevoeligheid die mensen en andere organismen hebben voor bepaalde stoffen.

Homeopathie in het kort

Homeopathie.nl

Op de website Homeopathie.nl vindt u nog veel meer informatie over hoe homeopathie werkt, wat consulten en behandelingen inhouden, hoe de homeopathische geneesmiddelen worden gemaakt, enzovoorts. Ook wordt er uitgebreid ingegaan op het bewijs dat bestaat voor de werkzaamheid van homeopathie. Deze website is een initiatief van de Stichting VHAN, in samenwerking met de vakgroep homeopathie van de AVIG (artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde).