Wat is homeopatische geneeskunde?

De definitie van homeopathie luidt:

Homeopathie is een geneeskundige benadering die gericht is op het verbeteren van de gezondheid van de zieke mens door toediening van stoffen, in de vorm van homeopathische geneesmiddelen, op basis van diens individuele symptomen, die lijken op de symptomen die deze stoffen bij een gezond persoon kunnen teweegbrengen. Daarmee wordt met name naar de gehele mens gekeken. Homeopathische geneesmiddelen worden als regel gepotentiëerd, dat wil zeggen stapsgewijze verdund en geschud volgens procedés die worden beschreven in de Europese Farmacopee en ze worden voor een beperkte duur gebruikt in kleine doseringen.

Vanuit de homeopathische visie wordt ziekte gezien als een verstoring van het natuurlijke evenwicht. Het zelfherstellend vermogen dat ieder levend organisme bezit, kan gestimuleerd worden door de juiste prikkel of informatie, waardoor de balans hersteld en de ziekte overwonnen kan worden. Die prikkel of informatie wordt geleverd door het homeopathische geneesmiddel dat zo goed mogelijk dient te passen bij de fysieke en psychische kenmerken van de betreffende patiënt.
De keuze van de homeopathische geneesmiddelen is gebaseerd op het similia-principe en op de individueel verschillende gevoeligheid die mensen en andere organismen hebben voor bepaalde stoffen.

Homeopathie in het kort


Op de website Homeopathie.nl vindt u nog veel meer informatie over hoe homeopathie werkt, wat consulten en behandelingen inhouden, hoe de homeopathische geneesmiddelen worden gemaakt, enzovoorts. Ook wordt er uitgebreid ingegaan op het bewijs dat bestaat voor de werkzaamheid van homeopathie. Deze website is een initiatief van de Stichting VHAN, in samenwerking met de vakgroep homeopathie van de AVIG (artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde).

Share This