Conferentie Homeopathie en holisme

Chronische ziekte begrijpen en genezen

9 april 2015, Domus Medica

Chronische ziekte onder de bevolking blijft toenemen ondanks alle investeringen in de gezondheidszorg. Een effectieve behandeling is mogelijk met een holistische benadering, d.w.z. met inachtneming van de fysieke, mentale, emotionele en spirituele elementen van de mens die onderling verbonden zijn om gezondheid te behouden of te herkrijgen. Homeopathie is een medisch systeem dat patiënten met veel succes kan helpen juist door de holistische benadering die deze methode eigen is. Moderne wetenschappelijke inzichten uit de systeemtheorie en systeembiologie bevestigen de noodzakelijkheid van een dergelijke benadering.Op 9 april vond de tweede conferentie plaats, georganiseerd door de Stichting VHAN.

De sprekers waren:

Prof. Dr. Jan van der Greef, hoogleraar Analytische Biowetenschappen aan de Universiteit van Leiden (Leiden/Amsterdam Center for Drug Research – LACDR) en wetenschappelijk directeur Systeembiologie en Persoonlijke Gezondheid bij TNO – afdeling Quality of Life. Hij toonde vanuit een moderne wetenschap als de systeembiologie aan waarom een systeembenadering noodzakelijk is om chronische ziekte te begrijpen en te behandelen.
Jan Scholten heeft internationaal faam verworven en is vorig jaar geridderd voor zijn wetenschappelijke, systematische benadering van homeopathische geneesmiddelen. Indicaties voor deze geneesmiddelen zijn door hem verbonden met de elementen in het periodiek systeem van Mendelejev en met de systematiek van het plantenrijk.
Wim Roukema liet zien hoe hij in zijn huisartsenpraktijk chronisch zieken succesvol homeopathisch behandelt en daarmee terloops de ziektekostenverzekeraar per jaar veel geld bespaart.

Bekijk de film van deze presentatie

Tijdens de conferentie is bekendgemaakt dat de Stichting VHAN in 2015 twee wetenschappelijke onderzoeken financieel zal steunen. De gelukkigen waren:

  • Christien Klein-Laansma voor publicatie van het onderzoek Half gestandaardiseerde individuele homeopathische behandeling versus placebo en Folliculinum versus placebo: dubbelblind gerandomiseerd placebo-gecontroleerd onderzoek (RCT) bij vrouwen met premenstrueel syndroom in Israël. Zij doet deze publicatie in samenwerking met Michal Yakir uit Israël.
  •  Jean-Pierre Jansen voor zijn onderzoek Placebo in provings.

Het programma bood volop gelegenheid tot discussie en na afloop, werd tijdens de borrel geanimeerd nagepraat.

In 2014 hebben wij onze conferentie als promotie gratis aangeboden. Dit jaar was er een bescheiden entreeprijs, variërend van € 20 tot € 100 voor verschillende categorieën deelnemers. Deze prijs was nog niet kostendekkend en daarom stellen we ook een donatie zeer op prijs. Groei van het stichtingsvermogen is absoluut noodzakelijk om de gestelde doelen te realiseren en wetenschappelijk onderzoek te kunnen blijven steunen.

Share This