Wetenschappelijk onderzoek bevorderen

De stichting VHAN stelt zich ten doel om wetenschappelijk onderzoek naar de werking van homeopathie te bevorderen en de resultaten ervan onder de aandacht te brengen. Wereldwijd is en wordt zowel klinisch als fundamenteel onderzoek gedaan. De Stichting VHAN wil daarin ook haar bijdrage leveren, door onderzoek financieel te ondersteunen.

Wetenschappelijk onderzoek naar homeopathie

Patiënten en hun behandelend artsen/therapeuten die homeopathie toepassen weten uit ervaring welk enorm potentieel homeopathie heeft voor de behandeling van de zieke mens. Voor wie deze praktische ervaring met homeopathie niet heeft, is haast niet te geloven dat homeopathie kan werken. Wetenschap gaat echter niet over geloven, maar over aantonen. Kan homeopathie haar werkzaamheid objectief, dus met wetenschappelijke methodes, aannemelijk maken? Er is niet alleen tweehonderd jaar ervaring over de hele wereld met de succesvolle toepassing van homeopathie in de praktijk, ook is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het betreft hier zowel observationeel en experimenteel (gerandomiseerd en gecontroleerd) klinisch onderzoek, als fundamenteel onderzoek met gebruik van natuurkundige en biologische modellen. Uit beide soorten onderzoek is gebleken dat de homeopathische werkwijze een duidelijk aantoonbaar effect heeft (bronnen).

Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek

Om meer inzicht te krijgen in de aard van het werkingsmechanisme van homeopathie en in de toepassing van homeopatische geneesmiddelen, blijft wetenschappelijk onderzoek van het grootste belang. De Stichting VHAN wil daarin ook haar bijdrage leveren, door onderzoek financieel te ondersteunen.

Wie onderzoek doet of wil gaan doen kan bij de Stichting VHAN een onderzoeksvoorstel indienen met een verzoek om een financiële bijdrage. De aanvraag wordt beoordeeld door de wetenschapscommissie.

Aanvragen dienen voldoende wetenschappelijke kwaliteit te hebben (heldere onderzoeksvraag, juiste onderzoeksmethode, haalbaarheid, etc.) en daarnaast aan een van de volgende criteria te voldoen:

  1. bevordering van de ontwikkeling van de homeopathie;
  2. bijdrage aan beter begrip voor de homeopathie;
  3. bijdrage aan de maatschappelijke relevantie van de homeopathie.

Meer informatie over de voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen, wordt op verzoek toegestuurd. Aanvragen worden beoordeeld door de wetenschapscommissie.

Wetenschapscommissie van de Stichting VHAN

Deze commissie beoordeelt de aanvragen voor financiële ondersteuning van onderzoeksprojecten. De commissie bestaat uit:

  • Dr. H. van Wietmarschen, Louis Bolk Instituut, Voeding en Gezondheid
  • F. Kortekaas Msc, epidemioloog, zelfstandig gevestigd
  • Dr. C.F. Stolper, arts voor homeopathie, huisarts
  • Dr. Eduard van Wijk, Leiden Academic Center for Drug Research
Share This