Werkwijze in de praktijk

Diagnose

De reguliere diagnose is van belang voor de prognose en de afweging of er ook andere maatregelen (reguliere medicatie, chirurgie e.d.) moeten worden toegepast. Deze diagnose is voor een homeopathisch arts een hulpmiddel, maar niet voldoende. Naast een reguliere diagnose is een individuele homeopathische diagnose nodig, die veel meer aspecten omvat. De homeopathische diagnose wordt gesteld op basis van de ziekteoorzaken, de klachten en de fysieke en psychische kenmerken van de patiënt. De gehele lichamelijke en psychische gesteldheid van de patiënt, samen met zijn/haar geschiedenis, bepalen het homeopathisch similimum, het best passende geneesmiddel. Bij iedere patiënt wordt een keuze uit zo’n 3000 verschillende geneesmiddelen gemaakt.Homeopathie kan ook op andere, minder uitgebreide, niveaus worden toegepast:
– klinisch: op het heersende klinische beeld (bij acute ziekten), geschikt voor huisartsen;
– isopathisch (bijvoorbeeld pollenmiddel bij hooikoorts veroorzaakt door die pollen);
– locaal, symptomatisch (geneesmiddelen bij de drogisterij), zelfzorgmiddelen.

Indicaties voor homeopathie

  • chronische aandoeningen
  • als reguliere medicijnen gecontraïndiceerd zijn
  • blijvende klachten na een ziekte of na medicatie
  • recidiverende klachten, bijvoorbeeld infectieziekten
  • persisterende klachten
  • klachten na een trauma
  • onbegrepen klachten

Reguliere geneeskunde is heel goed voor acute en levensbedreigende aandoeningen, maar de meer chronische aandoeningen en onschuldiger acute ziekten kunnen meestal goed met homeopathie behandeld worden.

Homeopathie in het kort

Waarom homeopathie?

Consult

Over homeopathie


Op de website Homeopathie.nl vindt u nog veel meer informatie over hoe homeopathie werkt, wat consulten en behandelingen inhouden, hoe de homeopathische geneesmiddelen worden gemaakt, enzovoorts. Ook wordt er uitgebreid ingegaan op het bewijs dat bestaat voor de werkzaamheid van homeopathie. Deze website is een initiatief van de Stichting VHAN, in samenwerking met de vakgroep homeopathie van de AVIG (artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde).

Share This