De Stichting VHAN is erkend als ANBI

ANBI_FC_blauw

Stichting VHAN is door de belastingdienst erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling), dus particulieren en bedrijven mogen donaties fiscaal aftrekken volgens de geldende fiscale regels.

Bovendien betaalt de Stichting VHAN geen belasting over erfschenkingen.
Wij adviseren u graag over de mogelijkheden, of overlegt u met uw notaris of belastingadviseur.

Gegevens ter verantwoording

RSIN-nummer: 009595181
Vestigingsplaats: Utrecht
Postadres: Regulierenring 12 B, 3981 LB Bunnik
Beleidsplan: Klik hier voor het beleidsplan
Bestuurders: Voorzitter dhr. A. Nicolai
Secretaris dhr. M.J. Smulders
Penningmeester dhr. G.O. Polderman
Public Relations mw. G.O.V. Meijer
Beloningsbeleid: Donaties komen volledig ten goede aan de doelen van de Stichting VHAN. Bestuursleden worden niet betaald; wel kunnen zij eventueel een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten, zoals reiskosten.
Financieel en secretarieel verslag: Verslagen:
Jaarverslag
Financieel Jaarverslag