De Stichting VHAN is erkend als ANBI

ANBI_FC_blauw

Stichting VHAN is door de belastingdienst erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling), dus particulieren en bedrijven mogen donaties fiscaal aftrekken volgens de geldende fiscale regels.

Bovendien betaalt de Stichting VHAN geen belasting over erfschenkingen.
Wij adviseren u graag over de mogelijkheden, of overlegt u met uw notaris of belastingadviseur.

Gegevens ter verantwoording

RSIN-nummer:009595181
Vestigingsplaats:Utrecht
Postadres:Koningsweg 234
3582 GM Utrecht
Beleidsplan:Klik hier voor het beleidsplan
Bestuurders:Voorzitter mw. G.O.V. Meijer
Secretaris dhr. M.J. Smulders
Penningmeester mw. M. Engels
Beloningsbeleid:Donaties komen volledig ten goede aan de doelen van de Stichting VHAN. Bestuursleden worden niet betaald; wel kunnen zij eventueel een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten, zoals reiskosten.
Financieel en secretarieel verslag:Verslagen:
Jaarverslag
Jaarverslag Samen voor Homeopathie
Financieel jaarverslag
Share This