Veel gestelde vragen

Bij welke aandoeningen is bewezen dat homeopathie werkt?

Homeopathie behandelt een toestand van slechte gezondheid; het is niet gericht op het onderdrukken van symptomen. Het resultaat hangt af van het zelfherstellend vermogen van de patiënt. Homeopathische geneesmiddelen zetten een proces in gang van het reorganiseren van vitale functies, door dit zelfherstellend vermogen te stimuleren. Dit betekent dat volledig herstel mogelijk is, wanneer alleen functionele ontregeling de symptomen veroorzaakte.
Homeopathie wordt het meest toegepast bij asthma, allergieën, eczeem, psoriasis, netelroos, acne, haaruitval, rheumatoïde arthritis, osteoartritis, prikkelbare darm, colitis ulcerosa, allerlei ontstekingen, migraine, hoofdpijn, hoge bloeddruk, angina pectoris, chronisch vermoeidheidssyndroom (ME), depressie en angst. Waar conventionele behandelingen hebben gefaald of niet meer werken, waar ze niet bestaan of waar ze gecontra-indiceerd zijn of niet worden verdragen, kan homeopathie mogelijkheden bieden.
Beperkingen van homeopathie zijn chirurgische indicaties, aandoeningen door deficiënties en zeer ernstige ziektes waarbij zich zware anatomische veranderingen hebben ontwikkeld. Als aantasting van het weefsel onomkeerbaar is geworden, kan homeopathie alleen een palliatief of een verlichtend efect hebben.
Zie ook ‘Werkwijze in de praktijk‘.

Hoe kan het dat homeopathie werkt?

Hoewel nog niet precies wordt begrepen hoe homeopathie werkt, is er duidelijk bewijs dat de geneesmiddelen werkzaam zijn. Dat bewijs komt zowel van fundamenteel onderzoek als uit de praktijk van duizenden ervaren homeopaten en hun miljoenen patiënten. Verklaringen worden gezocht in de richting van nanowetenschap en de bijzondere eigenschappen van water. Van belang is ook, dat de kleine homeopathische doses alleen effect kunnen hebben wanneer de patiënt hypersensitief is voor het gegeven middel.
Lees hier meer.

Waardoor werken complementair werkende huisartsen goedkoper?

De zorgkosten van patiënten van complementair werkende huisartsen zijn 10-12% lager dan van patiënten van regulier werkende huisartsen en in het laatste levensjaar zelfs meer dan 50% lager. Dat blijkt uit onderzoek van Baars en Kooreman. De uitkomsten kunnen niet worden toegeschreven aan sociaaleconomische verschillen en evenmin aan een verschil in patiënten, want complementair werkende artsen blijken relatief gezien veel patiënten te hebben met een ernstige of chronische ziekte.
Lees hier meer:
Baars, E.W., and Kooreman, P. (2014) Complementair werkende huisartsen en de kosten van zorg.

Baars, E.W., and Kooreman, P. (2014) A 6-year comparative economic evaluation of healthcare costs and mortality rates of Dutch patients from conventional and CAM GPs.

Werkt homeopathie alleen als je er in gelooft?

Nee, hoewel vertrouwen belangrijk is in elke arts-patiënt relatie en hoewel elke behandeling, conventioneel of homeopathisch, een context – of placebo-effect heeft: homeopathie is méér dan een placebo-effect. Krachtige voorbeelden daarvan zijn:

  • homeopathische geneesmiddelen worden succesvol toegepast bij baby’s door ouders, voor veel voorkomende aandoeningen zoals krampen, pijn bij doorkomende tanden en infecties;
  • veel dierenartsen behandelen met succes huisdieren en vee met behulp van homeopathische geneesmiddelen;
  • miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken homeopathische geneesmiddelen.

Vind meer informatie via de pagina ‘wetenschappelijke bronnen‘.

Meer weten

De laatste decennia groeit de hoeveelheid onderzoek naar homeopathie en verwante gebieden in de geneeskunde enorm. Op internet zijn vele bibliotheken, websites, tijdschriften, organisaties etc te vinden die zich daar op de een of andere manier mee bezig houden. De pagina’s ‘wetenschappelijke bronnen‘, ‘populair wetenschappelijke bronnen‘ en ‘organsisaties‘ helpen u op weg.

Bronnen met meer informatie over homeopathie

Share This