Scholing Samen voor Homeopathie

Samen voor Homeopathie is een netwerk voor heel homeopathisch Nederland. De werkgroep scholing organiseert een scholingsmiddag voor alle geïnteresseerde professionals, waar zij informatie kunnen opdoen over actuele onderwerpen.

Onderwerpen:

  • Covid-19: Registratie wat weten we nu?
  • Werken binnen de ruimte die de regels bieden: inspectie, RCC en registratie
  • Hoe kun je casuïstiek goed documenteren?

Er is veel ruimte voor interactie. Sprekers: Martin Dicke, Jean Pierre Jansen, Herman Wietmarschen.
Voor deze scholingsmiddag is accreditatie AVIG en NVKH aangevraagd (2 punten)

Aanmelden voor 22 oktober 2020, onder vermelding van ‘SVH-29 oktober 2020’. Stuur een e-mail naar info@vhan.nl of gebruik onderstaande knop.

Must see: ‘Just one drop’

Zaterdag 25 januari 2020 van 12:30 – 14:00
KETELHUIS Westergast terrein AMSTERDAM

 

“Just one drop” vertelt het onbekende verhaal over homeopathie, misschien wel de meest controversiële vorm van geneeskunde. Voor velen is homeopathie niet te begrijpen. Veel mensen menen dat de werking van homeopathie slechts een placebo effect is, of erger nog een vorm van kwakzalverij. Toch bestaat homeopathie al meer dan 200 jaar. Homeopathie is ontdekt door Samuel Hahnemann en wordt door miljoenen mensen over de hele wereld gebruikt. De film onderzoekt de misverstanden, onthult het ware verhaal en helpt oude mythes uit de wereld. Tevens rijst de vraag of homeopathie wel de eerlijke kans krijgt die het verdient.

Laurel Chiten, filmregiseuse en producent uit Amerika, maakte de film. Ze deed er 5 jaar over. Lauren gelooft niet alleen in homeopathie, maar zij gelooft ook in een vrije keuze van zorg voor je eigen gezondheid.

Kijk alvast naar de trailer

Homeopathie effectief voor premenstrueel syndroom

Geschreven door Christien Klein-Laansma

Beter dan placebo 

Homeopathie werkt beter dan placebo bij vrouwen met premenstrueel syndroom (PMS). Dat blijkt uit een recent gepubliceerd onderzoek, uitgevoerd in een universiteits-polikliniek in Jeruzalem tussen 1996 en 1999 (Yakir, 2019). Het onderzoek had twee simultaan lopende behandelgroepen, waarbij het lot bepaalde of een vrouw met PMS het echte homeopathisch geneesmiddel kreeg of een placebo (Randomised Controlled Trial, RCT). Het was een dubbelblind onderzoek: de homeopathisch behandelaar en de proefpersonen wisten niet wie het echte middel kreeg en wie placebo. Een onafhankelijke statisticus analyseerde de uitkomsten. Het onderzoek is een replicatie van een eerdere pilot studie (Yakir, 2001) en voldoet aan de eisen van Evidence Based Medicine (EBM) om effect van medische interventies aan te tonen. De uitkomsten werden in november 2019 gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Homeopathy, met Nederlandse hulp. De Stichting VHAN sponsorde een aanvullende analyse.

Symptoom clusters

Elke deelnemende vrouw met PMS vulde voorafgaand aan het eerste gesprek een uitgebreide vragenlijst in. Deze vragenlijst bevatte clusters van symptomen, die indicaties vormden voor 14 verschillende homeopathische geneesmiddelen voor PMS. Bij het eerste consult nam de homeopathisch behandelaar, tevens hoofdonderzoeker, samen met de vrouw de antwoorden door. Zij bepaalde daarna bij elke vrouw afzonderlijk welk geneesmiddel nodig was, op grond van de antwoorden op de vragen. De ‘symptoom cluster’ benadering zorgde ervoor, dat de behandeling reproduceerbaar was, terwijl toch recht gedaan werd aan het individuele karakter van homeopathie. Als bleek dat de symptomen van de vrouw in kwestie niet pasten bij één van de 14 voorgeselecteerde geneesmiddelen, werd zij uitgesloten van het onderzoek en werd zij naar een andere studie verwezen.

Na het eerste consult kregen alle geïncludeerde vrouwen het individueel gekozen homeopathische geneesmiddel (één van de 14) in de vorm van het echte middel of een identiek uitziend placebo. Ze namen het eenmalig in, vlak na het begin van de volgende menstruatie. Het geneesmiddel werd niet herhaald. Dat was in die tijd gebruikelijk in de homeopathische praktijk. Na drie maanden kwamen ze terug voor een afsluitend gesprek en afronding van hun deelname aan het onderzoek. 

Dagboeken

Alle vrouwen hielden dagboeken bij over symptomen, medicijngebruik en werkverzuim, de Menstrual Distress Questionnaire (MDQ). Dat deden ze dagelijks, gedurende twee maanden voorafgaand aan de interventie en daarna tijdens de drie maanden durende behandeling. Voor elk van de drie parameters, PMS-symptomen, medicijngebruik en werkverzuim, bestond de beginmeting uit een berekening van het gemiddelde van de waarden vooraf, gemeten over twee maanden. De eindmetingen bestond uit de gemiddelde waarden na de interventie, gemeten over drie maanden. Voor alle uitkomstmaten werd het verschil tussen eindmeting en beginmeting berekend en werden de verschillen tussen de twee behandelgroepen vergeleken.

Goede resultaten voor homeopathie

Aanvankelijk werden er 105 vrouwen in het onderzoek opgenomen. Van 96 vrouwen met tenminste één vervolgmeting konden de gegevens worden geanalyseerd, 43 in de groep met het actieve homeopathische geneesmiddel, 53 met placebo. Voor de primaire uitkomstmaat, verbetering van de PMS-symptomen, werd een significant verschil gevonden tussen de twee behandelgroepen in het voordeel van de groep die het echte geneesmiddel kreeg (p = 0,043). Ook werden er significante verschillen gemeten tussen de groepen op het gebied van daling van medicijngebruik en werkverzuim, steeds in het voordeel van de homeopathie-groep. Er werden daarnaast, behalve enkele beginverergeringen, geen negatieve effecten gemeld. 

Door middel van psychologische vragenlijsten, werd de mate van ‘suggestibiliteit’ van de vrouwen vastgesteld, ofwel gevoeligheid voor het placebo-effect. De onderzoekers wilden weten of deze eigenschap de resultaten beïnvloedde. Dat bleek niet het geval, een beter resultaat kon niet worden toegeschreven aan een hogere gevoeligheid voor het placebo-effect. 

Socio-economische gevolgen

Net als in de voorafgaande Israëlische pilotstudy (Yakir, 2001), waren de resultaten nu ook positief voor homeopathie. Op grond van de uitkomsten kunnen we nu zeggen dat deze homeopathische behandeling met de ‘symptoom cluster’ benadering, aantoonbaar effect had bij vrouwen met PMS, met verbeteringen op verschillende niveaus en mogelijke socio-economische gevolgen. Voor vrouwen die last hebben van premenstruele klachten, is deze individuele homeopathische behandeling een kansrijke optie. De auteurs doen overigens de aanbeveling om dit onderzoek te herhalen in andere ‘settings’. 
De homeopathische behandeling in het Israëlische onderzoek stond model voor een in Nederland geïnitieerd, internationaal onderzoek. In Nederland en Zweden werd tussen 2012 en 2016 onderzoek gedaan bij vrouwen met premenstruele klachten, met een vergelijkbare, semi-individuele homeopathische behandeling met 11 homeopathische geneesmiddelen (Klein-Laansma, 2018). De opzet verschilde: vrouwen kregen ‘uitsluitend gebruikelijke behandeling’, of ‘gebruikelijke plus homeopathische behandeling’. De homeopathische behandeling bleek een significante, aanvullende waarde te hebben. 

Referenties

1. Yakir M, Klein-Laansma C T, Kreitler S, Brzezinski A, Oberbaum M, Vithoulkas G, Bentwich Z A. Placebo-Controlled Double-Blind Randomized Trial with Individualized Homeopathic Treatment Using a Symptom Cluster Approach in Women with Premenstrual Syndrome. Homeopathy. 2019 Nov;108(4):256-269. doi: 10.1055/s-0039-1691834. 

2. Yakir M, Kreitler S, Brzezinski A, Vithoulkas G, Oberbaum M, Bentwich Z. Effects of homeopathic treatment in women with premenstrual syndrome: a pilot study. The British homoeopathic journal. 2001;90(3):148-53. 

3. Klein-Laansma CT, Jong M, von Hagens C, Jansen JPCH, van Wietmarschen H, Jong MC. Semi-Individualized Homeopathy Add-On Versus Usual Care Only for Premenstrual Disorders: A Randomized, Controlled Feasibility Study. J Altern Complement Med. 2018 Jul;24(7):684-693. doi: 10.1089/acm.2017.0388.

Dr A. Tournier: gezondheid op een nieuwe manier begrijpen

[3 minuten kijktijd]   Er is veel bewijs voor de werking van homeopathie: bijvoorbeeld meer dan 100 clinical trials, aandoeningen waarvan bewezen is dat een homeopathische behandeling helpt. Om de mythe te ontkrachten dat er geen bewijs zou zijn, onderzoekt het HRI dieper hóe homeopathie werkt. Dat gebeurt door onderzoek naar de fysieke chemie van de remedies, hoe ze interacteren met ‘levende stof’. Het algemene idee in de wetenschap is momenteel, dat er een heel nieuw paradigma nodig is, fysisch en chemisch, om de werking van homeopathie te verklaren. Maar Tournier legt uit dat dit niet nodig is: de werking kan verklaard worden binnen de bestaande paradigma’s. Wat wel nodig is, is een nieuwe manier van kijken, bijvoorbeeld naar hoe water interacteert met levende stof.

In de toekomst ziet hij dat begrip van de werking van homeopathie een nieuwe manier toevoegt aan hoe we gezondheid begrijpen. Dit zal ’empowering’ zijn voor de patiënt. Homeopathie-onderzoek is pionerend onderzoek, waarin nieuwe dingen gevonden zullen worden en dat potentieel enorme implicaties heeft voor veel gebieden van de maatschappij.

Dr A. Tournier is Executive Director van het Homeopathy Research Institute

Video gepubliceerd door School of Homeopathy

Teken de petitie: Australisch rapport,  wetenschappelijk wangedrag!

Teken de petitie: Australisch rapport, wetenschappelijk wangedrag!

Petitie tegen het achterhouden van een rapport over werkzaamheid van homeopathie.

Let op uw zaak!

In 2012 heeft de Australische regering (NHMRC) een rapport laten opstellen waarin al het bekende onderzoek naar de werkzaamheid van homeopathie beoordeeld werd.
Dit overheidsrapport is nooit publiek gemaakt. Wel heeft men een tweede rapport laten opstellen, dat in 2015 is verschenen, en dat concludeert dat homeopathie niet werkt.
In dit tweede rapport hebben wetenschappers ernstige fouten en misleidende zaken gevonden. Zo was er geen homeopathisch arts lid van de onderzoekscommissie, en heeft men alleen onderzoeken met meer dan 150 proefpersonen beoordeeld. Dit laatste wordt nooit zo gedaan in soortgelijke rapporten, en men heeft dit feit trachten weg te moffelen in het rapport.

Op basis van vooral het tweede Australische rapport is een ongevraagd negatief advies over het gebruik van homeopathische middelen aan de EU gegeven door EASAC 1 , die in Nederland wordt vertegenwoordigd door de KNAW (Koninklijke Academie van Wetenschappen) Dit is gebeurd in het zgn. EASAC rapport.

Dit tweede Australisch rapport wordt nu telkens aangehaald om homeopathie te beschadigen en richt op veel plaatsen in de wereld grote schade aan: Opleidingen sluiten, verzekeringen verdwijnen, artsen kunnen hun bevoegdheid verliezen, apotheken beperken hun aanbod.
Op den duur kan dit betekenen dat deskundige, tijdige en veilige homeopathische behandeling voor u niet meer voorhanden is wanneer u die nodig heeft, omdat de normale medische behandeling onvoldoende werkt.

Waarschijnlijk was de inhoud van het eerste Australische rapport naar de smaak van tegenstanders van homeopathie te positief over homeopathie. Er is geen ander scenario te bedenken dat verklaart waarom de Australische regering weigert het eerste rapport openbaar te maken. Recent werden er vragen over gesteld in het Australische parlement, maar het is nog lang niet zeker of deze vragen tot
openbaarmaking van het eerste rapport zal leiden.

Teken daarom de internet petitie ‘www.releasethefirstreport.com’. Laat de Australische regering weten dat hun handelwijze ook uw belang treft. Ook niet-Australische ondertekenaars kunnen ondertekenen en helpen.

Dank u wel.

*Europese samenwerkingsverband van nationale academies voor wetenschappen (EASAC)

Laat de Australische regering weten dat hun handelwijze ook uw belang treft.

Teken daarom de internet petitie ‘www.releasethefirstreport.com’

Ook niet-Australische ondertekenaars kunnen ondertekenen en helpen.

Dank u wel.

‘Just one drop’ 14 november in Oosterbeek

“Just one drop” vertelt het onbekende verhaal over homeopathie, misschien wel de meest controversiële vorm van geneeskunde. Voor velen is homeopathie niet te begrijpen. Veel mensen menen dat de werking van homeopathie slechts een placebo effect is, of erger nog een vorm van kwakzalverij. Toch bestaat homeopathie al meer dan 200 jaar. Homeopathie is ontdekt door Samuel Hahnemann en wordt door miljoenen mensen over de hele wereld gebruikt. De film onderzoekt de misverstanden, onthult het ware verhaal en helpt oude mythes uit de wereld. Tevens rijst de vraag of homeopathie wel de eerlijke kans krijgt die het verdient.

Laurel Chiten, filmregiseuse en producent uit Amerika, maakte de film. Ze deed er 5 jaar over. Lauren gelooft niet alleen in homeopathie, maar zij gelooft ook in een vrije keuze van zorg voor je eigen gezondheid.

14 november – 19:30 tot 22:00

Meer info en kaartjes: Filmhuis Oosterbeek

Locatie

Filmhuis Oosterbeek
Weverstraat 85
6862 DL Oosterbeek

+ Google Maps

Kijk alvast naar de trailer

Film: voorstellingen ‘Just one drop’ (update)

Genuanceerde film over homeopathie

In verschillende filmhuizenis de komende tijd de film ‘Just one drop’ te zien. Deze film, gemaakt door Laurel Chiten, gaat over de controverse over homeopathie. Op zoek naar de waarheid achter alle negatieve pers laat de film beide kanten zien. Aan de ene kant gebruikers die weten dát het werkt, zowel patiënten als behandelaars, aan de andere kant sceptici die zeggen dat het niet kán werken.

Data voorstellingen

Eerstvolgende datum: Dinsdag 10 april
Locatie: Filmtheater Gigant, Nieuwstraat 377 te Apeldoorn, aanvang 19:00 uur
Kaartjes bestellen bij Gigant

Eerdere voorstellingen waren helemaal uitverkocht en het aantal kaartjes voor deze voorstelling is beperkt, dus wees er snel bij!

 

Kijk alvast naar de trailer

Voorstellingen ‘Just one drop’

Genuanceerde film over homeopathie

In verschillende filmhuizen in Noord-Holland is de komende tijd de film ‘Just one drop’ te zien. Deze film, gemaakt door Laurel Chiten, gaat over de controverse over homeopathie. Op zoek naar de waarheid achter alle negatieve pers laat de film beide kanten zien. Aan de ene kant gebruikers die weten dát het werkt, zowel patiënten als behandelaars, aan de andere kant sceptici die zeggen dat het niet kán werken.

Data voorstelling

Eerstvolgende datum: donderdagavond 22 februari, 19:45 uur
Locatie: Cinecenter31, Bickerstraat 31 in Heerhugowaard
Kaartje à €10,- zijn te verkrijgen via de Facebook pagina van het Homeopaten Collectief Noord-Holland.

Twee eerdere voorstellingen in januari waren helemaal uitverkocht en het aantal kaartjes voor deze voorstelling is beperkt, dus wees er snel bij!

 

Kijk alvast naar de trailer

Binnenkort voor iedereen te zien: ‘Just one drop’

De Amerikaanse film over homeopathie ‘Just one drop’ is de komende maanden te zien in verschillende filmhuizen in Noord-Holland. Deze film, gemaakt door Laurel Chiten, gaat over de controverse over homeopathie. Op zoek naar de waarheid achter alle negatieve pers laat de film beide kanten zien. Aan de ene kant gebruikers die weten dát het werkt, zowel patiënten als behandelaars, aan de andere kant sceptici die zeggen dat het niet kán werken.

Data voorstelling

Datum: donderdagavond 22 februari, 19:45 uur
Locatie: Cinecenter31, Bickerstraat 31 in Heerhugowaard
Kaartje à €10,- zijn te verkrijgen via de Facebook pagina van het Homeopaten Collectief Noord-Holland.

 

Kijk alvast naar de trailer