Artsen roepen op tot wetenschappelijke dialoog over homeopathische methode

Homeopathie werkt bewezen beter dan placebo

Homeopathische geneesmiddelen werken. Dat is in 1997 al bewezen. De European Academies Science Advisory Council (EASAC) beweert in een recent advies dat er geen bewijs zou zijn, maar baseert dit op onbetrouwbare, deels frauduleuze rapporten. De Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) roept op tot een wetenschappelijke dialoog over homeopathische geneeskunde.

Het bewijs voor homeopathie doet niet onder voor dat van regulier

De conclusie van de eerste vier meta-analyses die er gedaan zijn naar alle dubbelblinde, gerandomiseerde onderzoeken (RCT’s) waren positief. De conclusie van de vierde metaanalyse (Klaus Linde, Lancet, 1997) was dat homeopathie significant beter werkt dan placebo. Met andere woorden: homeopathie werkt. De alom gerespecteerde epidemioloog Vandenbroucke noemde zelfs de hoge kwaliteit van dit onderzoek tijdens zijn jubileumlezing van The Lancet in 1998.

De EASAC baseert haar conclusie echter op een vijfde meta-analyse, namelijk die van Shang en Egger. Deze meta-analyse is gebaseerd op voornamelijk dezelfde RCT’s als de vierde meta-analyse en werd in 2005 gepubliceerd. Hun conclusie, zwak bewijs voor homeopathie en sterk bewijs voor reguliere middelen, bleek later bij een analyse door de onderzoekers Lüdtke en Rutten te berusten op een niet openbaar gemaakte selectie van 8 van de 110 homeopathische onderzoeken en 6 van de 110 reguliere onderzoeken. Zo’n geheime selectie is verdacht en ongeoorloofd. Uiteindelijk ging het om onvergelijkbare onderzoeken.
Het effect van alle 110 homeopathische onderzoeken bleken uiteindelijk hetzelfde als de reguliere onderzoeken waarbij de homeopathische onderzoeken van een betere kwaliteit waren.

Ook een Australisch rapport met een negatieve conclusie over het bewijs van homeopathie wordt aangehaald. Deze conclusie kon onder andere worden bereikt door alle studies met minder dan honderd proefpersonen uit te sluiten – een maatregel die elke wetenschappelijke grond mist.

Uit de eerdere onderzoeken was al gebleken dat het bewijs voor homeopathie niet onderdoet voor regulier bewijs. Een onafhankelijk onderzoeker als de Zweedse hoogleraar Hahn stelt zelfs vast dat het bewijs voor homeopathie alleen onderuit gehaald kan worden door meer dan 90% van de onderzoeken te schrappen of door dubieuze statistiek.

Bijwerkingen

Ook stelt de EASAC, zonder onderbouwing, dat homeopathie schadelijk kan zijn. Alle onderzoeken wijzen echter uit dat homeopathie – bij oordeelkundig gebruik – veilig is en in principe – door de wijze van bereiden waarbij het middel verdund en geschud wordt – geen bijwerkingen heeft. Een bekende tegenstander van homeopathie, Edzard Ernst, vond in de wereldliteratuur over 34 jaar slechts vier overlijdens die mogelijk met homeopathie te maken konden hebben. Volgens de EMA overlijden in de EU jaarlijks ongeveer 200.000 mensen aan bijwerkingen van reguliere middelen…

De EASAC noemt het onthouden van een reguliere behandeling als een gevaar van een homeopathische behandeling. Het onthouden van een noodzakelijke behandeling is volgens ons gewoon slechte geneeskunde en heeft niets te maken met homeopathie. Leden van de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) hebben als artsen de opleiding en nascholing genoten om goed te kunnen beoordelen welke methode een patiënt nodig heeft.
Binnen de visie van de integrale geneeskunde staat juist het kiezen van het beste uit beide werelden voorop.

Zelfde soort bewijs voor homeopathische als voor reguliere geneesmiddelen?

Dat adviseert de EASAC. Blijkbaar hebben zij zich niet verdiept in de homeopathische methode. Geneesmiddelen worden in de homeopathische geneeskunde namelijk niet alleen uitgezocht op de ziekte of klacht maar ook op het totaalbeeld van de mens. Het is een individuele vorm van geneeskunde. Ook in de reguliere geneeskunde is gebleken dat niet iedereen op hetzelfde middel hetzelfde reageert en wordt er gestreefd naar een individueel voorschrift. Uiteraard voldoen homeopathische geneesmiddelen in Nederland al lang aan alle kwaliteitseisen die zijn gesteld.

Samenwerken als wetenschappers in plaats van elkaar bestrijden

Tenslotte doet de AVIG samen met internationale belangenverenigingen en onderzoekers een oproep aan de EASAC om samen te werken. In een gezamenlijke conferentie kan de stand van zaken van het wetenschappelijk homeopathisch onderzoek worden vastgesteld.