In totaal 198 patiënten met een breed scala aan klachten werden gevolgd met behulp van de MYMOP2 (Measure Yourself Medical Outcome Profile*). Zij hadden één tot vijf consulten met een homeopathisch artsen. De meeste patiënten leden aan gezwellen (16,7%), psychologisch (13,9%) en urogenitaal klachten (12.3%). Twee derde van de deelnemers leed hier tenminste één jaar aan. De drie symptomen waar de patiënten het meest last van hadden waren pijn, psychische symptomen en vermoeidheid. De profielscores na het laatste consult waren significant beter dan na het eerste consult. Voor patiënten die alle vijf consulten hadden gehad, was de verbetering het duidelijkst.
De auteurs concluderen dat deze resultaten laten zien dat symptomen en welzijn van patiënten met langdurige aandoeningen onder homeopathische zorg vaak verbeteren. Het onderzoek sluit aan bij een groeiende hoeveelheid van observationele data die dit eerder demonstreerden.

* Dit profiel wordt gebruikt als een instrument om clinici te helpen bij het vaststellen van de doelen van de behandeling in een breed scala van diagnoses en andere klachten in de gangbare klinische praktijk in het Bristol Homeopathic Hospital.

Elizabeth Thompson, Petter Viksveen and Susan Barrona (2016), A patient reported outcome measure in homeopathic clinical practice for long-term conditions. Homeopathy, nov 2016, Vol 105:4, 309-317

Lees het volledige artikel via deze link: http://www.homeopathyjournal.net/article/S1475-4916(16)30020-0/pdf

Share This