Wat willen kankerpatiënten van hun (homeopathische) huisarts?

In deze studie werden 644 patiënten van 185 huisartsen vergeleken. De patiënten ondergingen een kankertherapie bij een specialist en hadden daarnaast hulp gezocht bij een huisarts. Zij vulden drie vragenlijsten in, voor ‘kwaliteit van leven’ (QoL), ‘angst/depressie’ (QLQ-C30) en de ‘ziekenhuis angst en depressie schaal’ (HADS).

De patiënten die naar een homeopathisch huisarts gingen noemden vooral als reden om ‘algehele zorg’ te krijgen en om middelen te krijgen die de neveneffecten van de kankertherapie bestrijden. De patiënten die naar een reguliere huisarts gingen, deden dat vooral om psychologische zorg te krijgen en om meer informatie te krijgen over de beslissingen van de behandelend oncoloog. Door de reguliere artsen werden significant meer psychotrope geneesmiddelen voorgeschreven.

Beide groepen waren gelijk in termen van de kwaliteit van leven en de mate van angst/depressie. Er waren meer vrouwen in de homeopathisch behandelde groep en patiënten in deze groep hadden vaker betaald werk, ontvingen vaker een ‘targeted anticancer therapy’ en kwamen sneller na de diagnose bij de huisarts.

Er deden 112 reguliere huisartsen en 73 homeopathische aan het onderzoek mee.

Referentie:

Karine Danno, Aurélie Colas, Gilles Freyer, et al. Motivations of patients seeking supportive care for cancer from physicians prescribing homeopathic or conventional medicines: results of an observational cross-sectional study. Homeopathy, Volume 105, Issue 4, November 2016, Pages 289–298.