Film: voorstellingen ‘Just one drop’ (update)

Genuanceerde film over homeopathie

In verschillende filmhuizenis de komende tijd de film ‘Just one drop’ te zien. Deze film, gemaakt door Laurel Chiten, gaat over de controverse over homeopathie. Op zoek naar de waarheid achter alle negatieve pers laat de film beide kanten zien. Aan de ene kant gebruikers die weten dát het werkt, zowel patiënten als behandelaars, aan de andere kant sceptici die zeggen dat het niet kán werken.

Data voorstellingen

Eerstvolgende datum: Dinsdag 10 april
Locatie: Filmtheater Gigant, Nieuwstraat 377 te Apeldoorn, aanvang 19:00 uur
Kaartjes bestellen bij Gigant

Eerdere voorstellingen waren helemaal uitverkocht en het aantal kaartjes voor deze voorstelling is beperkt, dus wees er snel bij!

 

Kijk alvast naar de trailer

Voorstellingen ‘Just one drop’

Genuanceerde film over homeopathie

In verschillende filmhuizen in Noord-Holland is de komende tijd de film ‘Just one drop’ te zien. Deze film, gemaakt door Laurel Chiten, gaat over de controverse over homeopathie. Op zoek naar de waarheid achter alle negatieve pers laat de film beide kanten zien. Aan de ene kant gebruikers die weten dát het werkt, zowel patiënten als behandelaars, aan de andere kant sceptici die zeggen dat het niet kán werken.

Data voorstelling

Eerstvolgende datum: donderdagavond 22 februari, 19:45 uur
Locatie: Cinecenter31, Bickerstraat 31 in Heerhugowaard
Kaartje à €10,- zijn te verkrijgen via de Facebook pagina van het Homeopaten Collectief Noord-Holland.

Twee eerdere voorstellingen in januari waren helemaal uitverkocht en het aantal kaartjes voor deze voorstelling is beperkt, dus wees er snel bij!

 

Kijk alvast naar de trailer

Binnenkort voor iedereen te zien: ‘Just one drop’

De Amerikaanse film over homeopathie ‘Just one drop’ is de komende maanden te zien in verschillende filmhuizen in Noord-Holland. Deze film, gemaakt door Laurel Chiten, gaat over de controverse over homeopathie. Op zoek naar de waarheid achter alle negatieve pers laat de film beide kanten zien. Aan de ene kant gebruikers die weten dát het werkt, zowel patiënten als behandelaars, aan de andere kant sceptici die zeggen dat het niet kán werken.

Data voorstelling

Datum: donderdagavond 22 februari, 19:45 uur
Locatie: Cinecenter31, Bickerstraat 31 in Heerhugowaard
Kaartje à €10,- zijn te verkrijgen via de Facebook pagina van het Homeopaten Collectief Noord-Holland.

 

Kijk alvast naar de trailer

11e Homeopathie Congres in Nederland

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 september vond de elfde editie plaats van het Homeopathie Congres.
Sprekers waren:
Gerard Jansbergen, Piet Quartel, Roland Lugten, Jan Scholten (onder voorbehoud), Bart Lambert, Lida Reeskamp, Annet Sneevliet, Alex Leupen, Evelien van der Waa, Wim Roukema, Enna Stallinga, Lex Rutten, Huib Wijtenburg en Rienk Stuut.
Het was weer een boeiend en leerzaam congres, waar ook het sociale aspect een belangrijke plaats inneemt.
Het congres vond plaats op een nieuwe locatie, namelijk conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten in Soesterberg, www.kontaktderkontinenten.nl

Artsen roepen op tot wetenschappelijke dialoog over homeopathische methode

Homeopathie werkt bewezen beter dan placebo

Homeopathische geneesmiddelen werken. Dat is in 1997 al bewezen. De European Academies Science Advisory Council (EASAC) beweert in een recent advies dat er geen bewijs zou zijn, maar baseert dit op onbetrouwbare, deels frauduleuze rapporten. De Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) roept op tot een wetenschappelijke dialoog over homeopathische geneeskunde.

Het bewijs voor homeopathie doet niet onder voor dat van regulier

De conclusie van de eerste vier meta-analyses die er gedaan zijn naar alle dubbelblinde, gerandomiseerde onderzoeken (RCT’s) waren positief. De conclusie van de vierde metaanalyse (Klaus Linde, Lancet, 1997) was dat homeopathie significant beter werkt dan placebo. Met andere woorden: homeopathie werkt. De alom gerespecteerde epidemioloog Vandenbroucke noemde zelfs de hoge kwaliteit van dit onderzoek tijdens zijn jubileumlezing van The Lancet in 1998.

De EASAC baseert haar conclusie echter op een vijfde meta-analyse, namelijk die van Shang en Egger. Deze meta-analyse is gebaseerd op voornamelijk dezelfde RCT’s als de vierde meta-analyse en werd in 2005 gepubliceerd. Hun conclusie, zwak bewijs voor homeopathie en sterk bewijs voor reguliere middelen, bleek later bij een analyse door de onderzoekers Lüdtke en Rutten te berusten op een niet openbaar gemaakte selectie van 8 van de 110 homeopathische onderzoeken en 6 van de 110 reguliere onderzoeken. Zo’n geheime selectie is verdacht en ongeoorloofd. Uiteindelijk ging het om onvergelijkbare onderzoeken.
Het effect van alle 110 homeopathische onderzoeken bleken uiteindelijk hetzelfde als de reguliere onderzoeken waarbij de homeopathische onderzoeken van een betere kwaliteit waren.

Ook een Australisch rapport met een negatieve conclusie over het bewijs van homeopathie wordt aangehaald. Deze conclusie kon onder andere worden bereikt door alle studies met minder dan honderd proefpersonen uit te sluiten – een maatregel die elke wetenschappelijke grond mist.

Uit de eerdere onderzoeken was al gebleken dat het bewijs voor homeopathie niet onderdoet voor regulier bewijs. Een onafhankelijk onderzoeker als de Zweedse hoogleraar Hahn stelt zelfs vast dat het bewijs voor homeopathie alleen onderuit gehaald kan worden door meer dan 90% van de onderzoeken te schrappen of door dubieuze statistiek.

Bijwerkingen

Ook stelt de EASAC, zonder onderbouwing, dat homeopathie schadelijk kan zijn. Alle onderzoeken wijzen echter uit dat homeopathie – bij oordeelkundig gebruik – veilig is en in principe – door de wijze van bereiden waarbij het middel verdund en geschud wordt – geen bijwerkingen heeft. Een bekende tegenstander van homeopathie, Edzard Ernst, vond in de wereldliteratuur over 34 jaar slechts vier overlijdens die mogelijk met homeopathie te maken konden hebben. Volgens de EMA overlijden in de EU jaarlijks ongeveer 200.000 mensen aan bijwerkingen van reguliere middelen…

De EASAC noemt het onthouden van een reguliere behandeling als een gevaar van een homeopathische behandeling. Het onthouden van een noodzakelijke behandeling is volgens ons gewoon slechte geneeskunde en heeft niets te maken met homeopathie. Leden van de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) hebben als artsen de opleiding en nascholing genoten om goed te kunnen beoordelen welke methode een patiënt nodig heeft.
Binnen de visie van de integrale geneeskunde staat juist het kiezen van het beste uit beide werelden voorop.

Zelfde soort bewijs voor homeopathische als voor reguliere geneesmiddelen?

Dat adviseert de EASAC. Blijkbaar hebben zij zich niet verdiept in de homeopathische methode. Geneesmiddelen worden in de homeopathische geneeskunde namelijk niet alleen uitgezocht op de ziekte of klacht maar ook op het totaalbeeld van de mens. Het is een individuele vorm van geneeskunde. Ook in de reguliere geneeskunde is gebleken dat niet iedereen op hetzelfde middel hetzelfde reageert en wordt er gestreefd naar een individueel voorschrift. Uiteraard voldoen homeopathische geneesmiddelen in Nederland al lang aan alle kwaliteitseisen die zijn gesteld.

Samenwerken als wetenschappers in plaats van elkaar bestrijden

Tenslotte doet de AVIG samen met internationale belangenverenigingen en onderzoekers een oproep aan de EASAC om samen te werken. In een gezamenlijke conferentie kan de stand van zaken van het wetenschappelijk homeopathisch onderzoek worden vastgesteld.

Ombudsman: “Australisch rapport negeerde Cochrane review”

De nieuwe film ‘Just one drop’, gemaakt door Laurel Chiten, gaat over de controverse over homeopathie. Op zoek naar de waarheid achter alle negatieve pers laat de film beide kanten zien. Aan de ene kant gebruikers die weten dat het werkt, zowel patiënten als behandelaars, aan de andere kant sceptici die zeggen dat het niet kan werken.

Een deel van de film gaat over het bekende ‘Australische rapport’ uit 2015 van het NHMRC. Daarin werd geconcludeerd dat er geen bewijs zou zijn voor de werkzaamheid van homeopathie. In deze film komt de hoofdonderzoeker van de Commonwealth Ombudsman aan het woord. Hij zegt dat het publiek door het rapport is misleid. Vóór publicatie van het rapport werd het Australasian Cochrane Centre for National Health and Medical Research Council om een peer review gevraagd. Dit centrum concludeerde dat het rapportten onrechte stelt dat er geen betrouwbaar bewijs is. Integendeel, “een substantieel aantal kleine studies van goede kwaliteit toont significante verschillen in het voordeel van homeopathie”. Hun advies werd echter niet in de tekst verwerkt. Het betreffende rapport wordt wereldwijd veel aangehaald. Helaas worden zo heel veel mensen verkeerd geïnformeerd.

Uitsnede uit de film (over het rapport) (1 minuut)

Zie ook de presentatie van Rachel Roberts op het recente homeopathie congres, waarin zij uitlegt hoe in het Australische rapport onderzoeksgegevens zijn verminkt. (1 uur)

Trailer van de film ‘Just one drop’

Malta HRI Research Conference

Van 9 – 11 juni vond op Malta de internationale conferentie plaats waar het nieuwste en meest innovatieve onderzoek op het gebied van homeopathie werd gepresenteerd. De onderzoeken liepen zeer uiteen, van de ontwikkeling van ‘pragmatic clinical trials’ als een bijzonder passende methodologie om de volle klinische effectiviteit van homeopathie in de werkelijke wereld, tot de nieuwste biomarkers die worden ontwikkeld voor fundamenteel onderzoek.

Een van de sprekers was Rachel Roberts, die liet zien hoe de Australische NHMRC de klinische evidentie in homepathie heeft verminkt in het zeer onnauwkeurige maar invloedrijke ‘Australian Report’. Zie de video hieronder (met dank aan HRI-research):

Op http://www.hrimalta2017.org is het verslag van de conferentie te downloaden, evenals het programma met alle abstracts. Alle presentaties zijn gefilmd; deze video’s worden in de herfst gepubliceerd. In het februarinummer (2018) van Homeopathy worden de volledige proceedings opgenomen.

Het volgende internationale wetenschappelijke congres vindt plaats op 7 en 8 september in Polen (Krakou), georganiseerd door Giri. Deze conferentie is gefocust op High Dilution Research. Meer informatie

12 mei 2017 Basic Life Support

Nascholing Integrative Medicine

Deze cursus wordt aangeboden voor AVIG artsen:

Inhoud cursus
MFA, inclusief BLS en AED instructie. Hierbij zal kort stilgestaan worden bij de NRR, en zal er de hele cursus ruimte zijn voor medisch inhoudelijke vragen aan SEH-artsen in opleiding die maandelijks reanimatie leiden in het ziekenhuis, pre-hospitale ervaring hebben en instructeur zijn op ALS en ASLS cursussen.
– Inclusief korte toelichting BLS richtlijn Nederlandse Reanimatie Raad 2015
Accreditatie
MFA is internationaal erkend, en conform richtlijnen 2015 AHA

AVIG accreditatie: 6 punten AMN

* Deze cursus vindt plaats bij een minimaal aantal deelnemers van 17 personen