Privacyverklaring

Stichting VHAN, gevestigd aan Regulierenring 12b, 3981 LB Bunnik

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://vhan.nl, Stichting VHAN, Regulierenring 12b, 3981 LB Bunnik 06 14805117

Persoonsgegevens die wij verwerken

De gegevens worden opgenomen in onze administratie, zodat wij onze donateurs en giftgevers op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten. Deze gegevens worden nooit aan derden beschikbaar gesteld, anders dan in het kader van onze eigen informatieverstrekking (dus bijvoorbeeld aan een drukkerij voor onze eigen verzendingen). Voor vragen kan er contact opgenomen worden met de secretaris van Stichting VHAN.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

De Stichting VHAN gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Stichting VHAN neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze beheerder via maatwerk@weitje-tekstinbeeld.nl.

Share This